Методичні рекомендації щодо написання та захисту дипломних робіт (для студентів спеціальності «культурологія»)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Методичні рекомендації щодо етапів підготовки, написання та захисту дипломної роботи за кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр» містять загальні положення щодо організації підготовки дипломної роботи, детальний опис усіх структурних елементів роботи, вимоги до оформлення робіт. Описується порядок і процедура попереднього захисту роботи та захисту перед Державною екзаменаційною комісією. Наводяться зразки документів, необхідні під час підготовки та захисту дипломної роботи. Методичні рекомендації призначені для студентів спеціальності «культурологія».

Опис

http://www-philosophy.univer.kharkov.ua/ua/kafedra/metod_ua/diploms.html

Ключові слова

культурологія, методичні рекомендації, дипломна робота, спеціаліст, магістр

Бібліографічний опис

Методичні рекомендації щодо написання та захисту дипломних робіт (для студентів спеціальності «культурологія») / Укл.: Н. В. Аксьонова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. — 60 с.