Вербальна ідентифікація осіб у староукраїнських маргіналіях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

ідентифікація осіб, структурно-семантичні особливості назв осіб, антропоніми, українські антропоніми в історичному вимірі, староукраїнські маргіналії

Бібліографічний опис

Сагіна, Еліна Володимирівна. Вербальна ідентифікація осіб у староукраїнських маргіналіях : кваліфікаційна робота студентки 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.01 «українська мова і література» / Е.В. Сагіна ; Науковий керівник С.Г. Бутко. - Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023. – 49 с.