Популярні Інтернет-проекти як джерело інформації для журналіста

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009-04-21

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Половінкін Олексій Борисович – студент IV курсу філологічного факультету (відділення журналістики) Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, науковий керівник – доц. Лаврик О. В.

Опис

Ключові слова

Інтернет-проект, джерело інформації для журналіста

Бібліографічний опис

Половінкін О.Б. Популярні Інтернет-проекти як джерело інформації для журналіста / Половінкін Олексій Борисович // Філологічні читання до 205-річчя Харківського університету : тези доповідей ІІ Регіональної студентської наукової конференції 21 квітня 2009 р., м. Харків. — Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. — С. 85–86