Комунікація між віруючими і невіруючими громадянами у постсекулярному суспільстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019-10-11

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Наразі ми є свідками нової зустрічі постсекулярного (деякою мірою)/секулярного європейського суспільства та традиційних релігій та вірувань, що принесені мігрантами і є частиною їх традиційних культур. У сучасному світі наявна докорінна суперечність між двома широко визнаними принципами. З одного боку, це принцип невід’ємного права індивіда на свободу сумління, а отже на свободу релігії. З іншого боку, дедалі більше визнається колективне право людей захищати і зберігати свої традиції та культури від колоніальних, імперіалістичних і хижацьких практик. Відбувається нове зіткнення приватного – індивідуального права на свободу віросповідання і публічного – культури і традицій, що нехарактерні для європейського простору.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::Philosophy subjects, норвезько-українська конференція, постсекулярне суспільство, комунікація між віруючими і невіруючими громадянами

Бібліографічний опис

Кузнецова К.Ю. Комунікація між віруючими і невіруючими громадянами у постсекулярному суспільстві [Електронний ресурс] / К.Ю. Кузнецова // Матеріали Норвезько-української конференції, присвяченої діяльності Ф. Нансена в Україні у 1921–1922 роках, (Харків, 10–11 жовт. 2019 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна; Посольство Норвегії в Україні. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019.