Інститут громадянства в контексті конституційних перетворень в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація

Аналізуються особливості конституційних перетворень в Україні у контексті співвідношення сучасних теоретичних концепцій державотворення „нація-держава” та „держава-нація”, а також досліджується роль інституту громадянства як інтегруючого чинника у цьому процесі. Увага фокусується на особливостях функціонування громадянства як механізму „включення/виключення” індивідів і груп із політичного процесу та політичної нації, для чого подається порівняльний аналіз традицій і законодавчих імплементацій громадянства в Україні та суміжних країнах .

Опис

Ключові слова

громадянство, двойное гражданство, „inclusion/exclusion”

Бібліографічний опис

Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна “Питання політології”. – 2012.- № 1031.- С.42-47.