Математичне моделювання різних пакувань ТВЕЛів складного перерізу в паливних касетах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Виконав: студент 2 курсу, групи НФ-64 Дудінов Т.Б. спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали освітня програма: Прикладна фізика енергетичних систем. Керівник: професор Максименко-Шейко К.В.

Ключові слова

Кафедра інформаційних технологій в фізико-енергетичних системах, Максименко-Шейко Кирило Володимирович, доктор техничних наук, професор, R-functions, TVEL, helical, translational, cyclic symmetry, RFPreview, R-функції, ТВЕЛ, вінтова, трансляційна, циклічна симетрії, RFPreview

Бібліографічний опис

Дудінов, Тимур Б. Математичне моделювання різних пакувань ТВЕЛів складного перерізу в паливних касетах : кваліфікаційна робота магістра з прикладної фізики, спеціальність 105 - Прикладна фізика та наноматеріали / Т.Б. Дудінов ; Науковий керівник К.В. Максименко-Шейко. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2022. – 64 с, 33 рис.