Загальна екологія та неоекологія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

Підручник містить матеріали нормативної навчальної дисципліни «Загальна екологія та неоекологія», яка є базовою для вивчення інших навчальних дисциплін («Економіка природокористування», «Екологічна експертиза», «Моніторинг довкілля», «Техноекологія», «Екологічна безпека», «Екологія міських систем», «Нормування антропогенного навантаження на природне середовище», «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці») для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

Опис

Підручник може бути використаний студентами педагогічних університетів, вищих технічних навчальних закладів, хімічних факультетів аграрних університетів та академій, а також широким колом викладачів і вчителів вищої і загальноосвітньої школи.

Ключові слова

Загальна екологія, Неоекологія

Бібліографічний опис

Некос В. Ю. Загальна екологія та неоекологія : підручник для студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / В. Ю. Некос, А. Н. Некос, Т. А. Сафранов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – 596 с.