Роль і значення цілепокладання в методиці викладання російської мови як іноземної студентам-філологам

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освіти

Анотація

У статті розглядається одна з актуальних проблем викладання російської мови як іноземної студентам-філологам – необхідність організації цілепокладання на уроці літератури. Обґрунтовуються психологічні та особистісні причини проведення подібних типів уроків, пропонуються варіанти організації цілепокладання.

Опис

The need of the goal-setting at a lesson that is one of the topical issues in teaching Russian language for foreign students is considered in this article. Psychological and personal reasons for conducting such lessons are outlined; various methods of lessons organization are suggested.

Ключові слова

professional motivation, goal-setting, objective competence, профессиональная мотивация, целеполагание, предметная компетенция, рофесійна мотивація, цілепокладання, предметна компетенція

Бібліографічний опис

"Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки", 2009, № 14