On the emission spectrum of oscillator trapped in a potential well

Анотація

We study the spectrum of electromagnetic waves emitted by oscillator, trapped in an external potential well. It is assumed that the natural frequency of the oscillator is much greater than the frequency of oscillations in the potential well. We consider the quantum model of emission with taking into account the recoil effect. The highest intensity of the absorption and emission lines is observed on the eigenfrequency of the oscillator when the recoil energy is equal to energy of the quantum of low-frequency oscillations in the potential well.

Опис

Обговорюється характер випромінювання осцилятора, який захоплений в зовнішню потенційну яму. Власна частота осцилятора значно перевершує частоту його коливань у потенційній ямі. Розглянуто квантово-механічну модель випромінювання такого осцилятора у випадку відмінної від нуля енергії віддачі. У тому випадку, якщо енергія віддачі дорівнює енергії кванта низькочастотних коливань у потенційній ямі, спостерігається найбільша інтенсивність ліній поглинання і випромінювання на власній частоті осцилятора, що знаходиться у стані спокою. Обсуждается характер излучения осциллятора, захваченного во внешнюю потенциальную яму осциллятора. Собственная частота осциллятора значительно превосходит частоту его колебаний в потенциальной яме. Рассмотрена квантово-механическая модель излучения такого осциллятора в случае отличной от нуля энергии отдачи. В том случае, если энергия отдачи равна энергии кванта низкочастотных колебаний в потенциальной яме, наблюдается наибольшая интенсивность линий поглощения и излучения на собственной частоте покоящегося осциллятора.

Ключові слова

осциллятор, характер излучения осциллятора, випромінювання осцилятора

Бібліографічний опис

Kirichok A.V. On the emission spectrum of oscillator trapped in a potential well / A.V. Kirichok, V.M. Kuklin, A.G. Zagorodny // ВАНТ. – 2013. – № 4(86). – Р. 256-259.