Організаційні форми трансферу технологій в інноваційному процесі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України

Анотація

У цій статті аналізуються види та організаційні форми трансферу технологій. Виявлено проблеми ототожнення форм у порівнянні з видами трансферу технологій. Автором запропоновано таку класифікацію організаційних форм трансферу технологій: купівля та продаж ліцензій (ліцензійний договір або ліцензія); передача наукових розробок на основі лізингу; передача наукових розробок на основі франчайзингу; передача наукових розробок на основі інжинірингу; передача наукових розробок на основі договору ноу-хау; передача майнових прав на технології та їх складові при обміні науково-технічними результатами на базі діяльності спільних підприємств. Особлива увага приділена договірним аспектам трансферу технологій

Опис

Rozghon O. V. ORGANIZATIONAL FORMS OF TECHNOLOGY TRANSFER IN THE INNOVATIVE PROCESS

Ключові слова

трансфер технологій, ліцензія, франчайзинг, інжиніринг, ноу-хау, спільні підприємства

Бібліографічний опис

Розгон, Ольга Володимирівна. Організаційні форми трансферу технологій в інноваційному процесі / О.В. Розгон // Право та інновації. - 2021. - № 1(33). - С. 14-21. URL: http://pti.org.ua/index.php/ndipzir/article/view/692/600.