Єпархіальні жіночі училища в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Книгу присвячено вивченню історії єпархіальних жіночих училищ в Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. У монографіїна широкій документальній базі висвітлено специфіку єпархіальних жіночих училищ України як окремого виду духовного навчального закладу ХІХ століття. У результаті дослідження виділені характерні риси навчально-виховного процесу, викладацької та учнівської спільнот, охаактеризована сутність еволюції єпархіальних училищ на тлі політичних та соціально-культурних процесів у Російській імперії.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of science and ideas

Бібліографічний опис

Нижнікова С.В. Єпархіальні жіночі училища в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): Монографія / С.В. Нижнікова; Науковий редактор Л. Ю. Посохова. Х.: Майдан, 2018. 244 с.: іл.