Синтез и спектральные свойства 3-цианодигидропиразоло[1,5-а]пиримидинов

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

спектроскопия, масс-спектрометрия, таутомерная форма

Бібліографічний опис

Белобородов Д.А., Кулык О.Г., Колосов М.А., Орлов В.Д. СИНТЕЗ И СПЕКТРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 3-ЦИАНОДИГИДРОПИРАЗОЛО[1,5-а]ПИРИМИДИНОВ // Друга Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські читання – 2010» (ХКЧ’10), 19 – 22 квітня 2010 року: тези доповідей. – Х.: «Оперативна поліграфія», 2010. – С. 109