Дослідження ролі вітаміну А на структурно-функціональну організацію печінки при інтоксикації організму сірчанокислою міддю

Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Дисертацію присвячено дослідженню впливу вітаміну А на функціональну активність печінки на початкових стадіях Сu-індукованого фіброзу.
This dissertation is devoted to the study of the effect of vitamin A on the functional activity of the liver in the initial stages of Cu-induced fibrosis.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Chemistry, Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Biology, Research Subject Categories::MEDICINE, Research Subject Categories::PHARMACY, Сu-індукований фіброз печінки, гістологія печінки, електропровідність біологічних систем, темпоральні характеристики фіброзу, вітамін А, мікс-фактор, хлорогенова кислота, активність АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ

Бібліографічний опис

Біловецька, Світлана Геннадіївна. Дослідження ролі вітаміну А на структурно-функціональну організацію печінки при інтоксикації організму сірчанокислою міддю : дис. … д-ра фiлософiї : 091 – «Біологія» (Галузь знань 09 – Біологія) / С.Г. Біловецька. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023. – 164 с.

Зібрання