Improvement of customs cargo operations on Ukraine’s state border

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ ім. В. Н. КаразінаIMPROVEMENT OF CUSTOMS CARGO OPERATIONS ON UKRAINE’S STATE BORDER // Матеріали Міжвузівської студентської наукової конференції «Academic and Scientific Challenges of Diverse Fields of Knowledge in the 21st Century» / «Академічні та наукові виклики різноманітних галузей знань у XXI столітті». Частина І. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – С. 44-47

Анотація

The article considers the improvement of customs cargo operations on Ukraine’s state border. Shown a model of the process of customs cargo processing.

Опис

В статье рассматривается усовершенствование таможенных обработок груза на украинской государственной границе. Показано модель процесса таможенной грузовой обработки.

Ключові слова

custom cargo operations, process

Бібліографічний опис

Ugnenko J.K.