Екологічне право: навчальна програма нормативної дисципліни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

«Екологічне право» – навчальна дисципліна з циклу професійної та практичної підготовки бакалаврів екології призначена для узагальнення вже набутих знань про окремі галузеві еколого-правові норми щодо охорони окремих компонентів довкілля, об’єктів природно-заповідного фонду, територій та об’єктів з особливим статусом та довкілля в цілому, забезпечення екологічної безпеки, організації державної системи управління в галузі екології, системи моніторингу довкілля тощо.

Опис

Важливим завданням дисципліни є також формування нових еколого-правових знань та вмінь щодо застосування юридичної відповідальності за екологічні правопорушення та режиму доступу до екологічної інформації. Мета викладання дисципліни – сформувати екологічну правосвідомість, навички застосування еколого-правових норм.

Ключові слова

природничі науки, екологічне право, екологія

Бібліографічний опис

Максименко Н.В. Екологічне право: навчальна програма нормативної дисципліни / Н.В.Максименко, А.Ю. Леонов.//Навчальні програми нормативних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом «Екологія»: Навчальне видання / За ред. проф. В. Ю. Некоса та проф. Т. А. Сафранова. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2005 – С.162-169.