Експресивні домінанти в ідіостилі П. Загребельного (на матеріалі роману «Брухт»)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Величезним простором для дослідження експресивного стилістичного потенціалу сучасної української літературної мови є творчий доробок Павла Загребельного, науковий інтерес до якого не згасає з плином часу. Мова для письменника, як ми можемо бачити у його творах, була не сталою енциклопедичною величиною, а оригінальним, рухливим феноменом, що демонструє новаторський образ мислення автора та прагнення сформувати нові мовні засоби для відображення особистої внутрішньої реальності.

Опис

Ключові слова

Павло Архипович Загребельний (1924-2009), лінгвістичні дослідження мовного стилю П. Загребельного, поняття експресії та експресивності, ідеостиль, мовні рівні експресивних домінант у романі «Брухт»

Бібліографічний опис

Борисенко, Наталя Сергіївна. Експресивні домінанти в ідіостилі П. Загребельного (на матеріалі роману «Брухт») : кваліфікаційна робота студентки 5 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.01 «українська мова і література» / Н.С. Борисенко ; Науковий керівник: Ю.І. Кохан. - Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023. – 67 с.