Межі та обмеження права власності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016-04-15

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація містить комплексне дослідження меж і обмежень права власності. У роботі аналізуються загальні засади права власності, наукові підходи до понять меж та обмежень права власності, надаються їх визначення, сутність та особливості цих категорій, простежується їхній вплив на право власності, здійснення та захист власником правомочностей, запропоновано види меж та обмежень права власності. Значна увага приділяється з’ясуванню юридичної природи й особливостей окремих видів обмежень права власності, а саме: речових, договірних, корпоративних. На основі аналізу цих видів обмежень виявлено окремі недоліки чинного законодавства та сформульовано конкретні пропозиції щодо їх усунення.

Опис

Ключові слова

право власності, межі, обмеження, обтяження, володіння, сервітут, емфітевзис, суперфіцій, договір, корпоративні правовідносини

Бібліографічний опис