М. О. Лавровський (1825–1899) про русько-візантійські угоди Х ст.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті здійснено спробу історіографічного аналізу праці професора Харківського університету М. О. Лавровського «О византийском элементе в языке договоров русских с греками» (1853), що передбачає оцінку внеску науковця в дослідження русько-візантійських угод Х ст. В статье осуществлена попытка историографического анализа работы профессора Харьковского университета Н. А. Лавровского «О византийском элементе в языке договоров русских с греками» (1853), что предполагает оценку вклада ученого в исследование русско-византийских соглашений Х в. In the article is made an attempt of historiographical analysis of work by professor of Kharkiv University M. O. Lavrovsky «About Byzantine elemente in the language of Treaties Russians with Greeks» (1853), which provides for assessment of the contribution of the scientist into researching of the Rus-Byzantine Treaties of the tenth century.

Опис

Ключові слова

Лавровський М.О., русько-візантійські угоди Х ст., Візантія, Київська Русь, візантиністика, переклад

Бібліографічний опис

Домановська М. М. О. Лавровський (1825–1899) про русько-візантійські угоди Х ст. // Сіверянський літопис. - 2013. - № 2 (110) (Березень-квітень). - С.101-111.