Археологический комплекс строительной керамики IX—X вв. из раскопок поселения в Лагерной Балке (Мангуп)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Моісєєв Д. А. Археологічний комплекс будівельної кераміки ІХ—Х ст. із розкопок поселення у Табірній балці (Мангуп) Стаття присвячена питанню будівельної кераміки Мангупського городища. Автор презентує закритий комплекс черепиці (кераміди та каліптери) кінця ІХ — початку Х ст., який походить з розкопок Табірної балки Мангупського городища. Автор звернув свою увагу на наступне: хронологія комплексу, методологія вивчення будівельної кераміки, її класифікації за технологічними (виділено 5 груп) та морфологічними (виділено 7 типів керамід і 6 типів каліптерів) ознаками. Також особлива увага була приділена конструктивним особливостям покрівлі та вивченню процесу виготовлення будівельної кераміки. Автор дійшов висновку, що покрівля становила собою двоскатний дах з гребенем, який перекривав стик двох протилежних частин. Спосіб укладки черепиці не відрізнявся від прийнятого в античні часи: покрівлю спочатку перекривали кераміди, а щілини між ними — каліптерами. В історії існування цієї покрівлі було виділено від трьох до чотирьох етапів: спорудження перекриття з єдиного комплексу черепиці та ряду «ремонтів», що відбулися пізніше, з заміною 10-ї частини черепиць покрівлі. Автор відзначає, що спосіб виготовлення черепиць з комплексу помітно відрізнявся від прийнятого в більш ранішній час. Завдяки чому, майстри змогли наносити рельєфні мітки на черепиці, але не пізніше IX ст. D. Moisieiev. Archaeological complex of Building ceramic From excavation settlement of IX—X c. in Lagernaya Gully of Mangup Plateau This article is about question of building ceramic, which came from Mangup settlement. Author publishes clothed complex of tiles (tegulae and imbrex). The date of it is end of the IX c. — beginning of the X c. The complex of tiles is from Lagernaya gully of Mangup plateau. Author considers his attention on such problems: chronology of the complex, methodology of building ceramic studing, technological (5 groups) and morphological (7 groups for tegulaes, 6 types for imbrexes) classifications. Also author attend especial attention to the problem of the roof construction and to the investigation of the building ceramics producing problem. There is conclusion, that roof was consisted with two sides and ridge. The mode of tile placing was like as Ancient time. At first the roof was covered by tegulaes. Then imbrexes were putted over the chink between tegulaes. In the history of this roof is marked out three or four stages: single complex was used both original overhead cover the tiled roof with tiles and several repairs by different types of tile. Tenth part of tiles was remained for substitution in each such repair. Author notes, that manner of tile producing was appreciably differed of earlier times. The craftsmen in this reason could put the glyphs on to the tiles, but it was not later than in the IX c.

Опис

Ключові слова

будівельна кераміка, кераміди, каліптери, печерні міста Криму, фемний період, building ceramic, tegulae, imbrex, Cave towns of Crimea, the theme period

Бібліографічний опис

Моисеев Д. А. Археологический комплекс строительной керамики IX—X вв. из раскопок поселения в Лагерной Балке (Мангуп) // Древности 2011. Харьковский историко-археологический ежегодник. – Вып. 10 - Харьков: ООО «НТМТ», 2011. - C. 172-190.