Художній світ збірки В. Симоненка «Земне тяжіння»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна

Анотація

Опис

Кваліфікаційна робота студентки 2 курсу заочної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.01 «Українська мова та література», Михайлюк Наталії Володимирівни. Науковий керівник: Савчук Григорій Олегович, кандидат філологічних наук, доцент.

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION, художній світ, провідні мотиви, ліричний герой, образ природи, artistic world, leading motives, lyrical hero, image of nature, Савчук Григорій Олегович, кандидат філологічних наук, доцент

Бібліографічний опис

Михайлюк Наталія Володимирівна. Художній світ збірки В. Симоненка «Земне тяжіння» : кваліфікаційна робота студентки 2 курсу заочної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.01 «Українська мова та література» / Н.В. Михайлюк ; Науковий керівник Г.О. Савчук. - Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2022. - 78 с.