Методи та засоби оперативного контролю та діагностики даних компонентів комп'ютерної системи у залишкових класах

Ескіз недоступний

Дата

2019-04-26

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України. – Харків, 2018. На основі сформульованих принципів контролю, розроблено методи контролю даних у СЗК, які засновані на принципі паралельної нульовизації та позиційній ознаки НКС. Це підвищує оперативність контролю даних у СЗК до 60 %. Розроблено метод підвищення достовірності оперативного контролю даних, який заснований на використанні ПОНКС, це підвищує достовірність контролю даних у залежності від значення контрольної основи до 4%. Вдосконалено методи оперативної діагностики даних у СЗК, які засновані на використанні функції відповідності значень можливих помилок та на формуванні числових інтервалів та ознак даних квадрантів знаходження АС чисел. Це підвищує оперативність діагностики помилок до 60% в порівнянні з існуючими методами. Отримані результати дозволили вирішити науково-технічну проблему по розробці методів оперативного контролю та діагностики даних компонентів комп'ютерної системи, що функціонують у залишкових класах. Ключові слова: система числення, система залишкових класів, непозиційна кодова структура, комп'ютерні системи та компоненти обробки цілочислових даних, контроль та діагностика даних, достовірність контролю даних, нульовизація чисел, однорядковий код, паралельна обробка даних.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Information technology::Computer science::Computer science, Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Information technology::Automatic control

Бібліографічний опис