Із досвіду викладання білінгвальних дисциплін майбутнім магістрам у провінційному внз

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освіти

Анотація

У статті показана доцільність впровадження білінгвальних курсів у процесі підготовки студентів ОКР „Магістр” та узагальнено рекомендації щодо організації такого навчання і питань методики побудови білінгвальних лекційних курсів із фізичних дисциплін.

Опис

The appropriateness of implementing bilingual courses in the course of teaching master students is introduced in the article. The article contains generalized recommendations as to the organization of education under analysis and some issues concerning the methodology of the curriculum of lecture courses in physics disciplines.

Ключові слова

bilingual education, master program, physics in English, билингвальное обучение, магистратура, физика на английском языке, білінгвальне навчання, магістратура, фізика англійською мовою

Бібліографічний опис

"Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки", 2010, № 16