Вплив спадкової обтяженості та пренатального стресу на формування схильності до розвитку експериментального аутоімунного енцефаломієліту у щурів

Анотація

Опис

Ключові слова

експериментальний аутоімунний енцефаломієліт, пренатальний стрес, вік, стать, чутливість матерів до індукції ЕАЕ, вагітність, статеві гормони, кортикостерон, анексин-А1, experimental autoimmune encephalomyelitis, prenatal stress, age, sex, maternal sensitivity to EAE induction, pregnancy, sex hormones, corticosterone, annexin-A1

Бібліографічний опис

Утевська, Світлана Володимирівна. Вплив спадкової обтяженості та пренатального стресу на формування схильності до розвитку експериментального аутоімунного енцефаломієліту у щурів : дисертація ... доктора філософії за спеціальністю 091 – Біологія / С.В. Утевська. - Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна , 2021. - 183 с.

Зібрання