Методичні вказівки для самостійної роботи студентів-географів спеціальності «Економічна і соціальна географія» з курсу «Регіональні проблеми стійкого розвитку»

Ескіз недоступний

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Методичні вказівки розроблені відповідно до програми курсу «Регіональні проблеми стійкого розвитку» як одного з важливих у загальному циклі суспіль-но-географічної та загальноекономічної підготовки фахівців. Мета: надати методичну допомогу студентам та розвивати навички само¬стійної роботи при вивченні курсу «Регіональні проблеми стійкого розвитку». Методичні вказівки розраховані на студентів денного і заочного відділень геолого-географічного факультету, які навчаються за спеціальністю «Економі¬чна і соціальна географія». Вони містять загальні відомості про курс, тематич-ний план (структуру) курсу, навчальну програму з вимогами до формування компетентностей студен¬тів, рекомендовану літературу, перелік тем і планів практичних та семінарських занять, методичні вказівки до їх виконання, теми індивідуальних дослідних завдань, питання до модуль¬ного контролю, систему оцінювання навчальних досягнень студентів.

Опис

Ключові слова

чтійкий розвиток

Бібліографічний опис

Нємець Л. М., Сегіда К. Ю. Регіональні проблеми стійкого розвитку: ме-тодичні вказівки для самостійної роботи студентів-географів спеціальності «Еко-номічна і соціальна географія». – Харків, 2010. – 22 с.