Публіцистична риторика філософського есе (на прикладі «Хіба я сторож брату моєму?» З. Баумана)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Науково-публіцистичний доробок соціального філософа та культуролога З. Баумана досліджено в аспекті соціальних комунікацій, оскільки в ньому висвітлені сучасні соціальні «виклики», які є контентом суспільно-значущої журналістики. Представлені найважливіші риторичні стратегії есею «Хіба я сторож брату моєму?», в якому викладена сучасна проблема «держави соціального добробуту». Scientific essays by social philosophy and cultural expert Z. Bauman in the aspect of social communications, as they highlight contemporary social challenges to be a content of socially significant journalism, are studied. The most important rhetorical strategies of Am I my brother’s keeper? essay, which address the contemporary problem of "the state of social welfare", are presented.

Опис

Казакова Тетяна Володимирівна — кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Назаренко Дар’я Ігорівна — магістрант кафедри журналістики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

філософській есей, риторичний хід, держава соціального добробуту, philosophical essay, rhetorical strategy, state of social welfare

Бібліографічний опис

Казакова Т.В. Публіцистична риторика філософського есе (на прикладі «Хіба я сторож брату моєму?» З. Баумана) / Казакова Т.В., Назаренко Д.І. // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 1027. Сер.: Соціальні комунікації. – Вип. 4. – С. 176–180.