Формально-синтаксична організація складних речень зі взаємозалежними компонентами з дієсловами з формантомся у присудковій частині

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Стаття містить аналіз одного з різновидів складних речень зі взаємозалежними компонентами – конструкцій із дієсловами з формантом -ся у присудковій частині. Схарактеризовано особливості формально-синтаксичної організації означених син-таксичних одиниць. The article analyzes a variety of complex sen-tences with interdependent parts – structures with a predicate part, including verbs with formative -sya. The fea-tures of formal and syntactic organization of these syntactic units are described.

Опис

Ротару Ірина Юріївна, аспірант кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

складні речення зі взаємозалежними частинами, предикативний зв’язок, підметова частина, присудкова частина, формально-синтаксична організація, complex sentences with interdependent parts, predicative connection, subjective part, predicate part, formal and syntactic organization

Бібліографічний опис

Ротару І.Ю. Формально-синтаксична організація складних речень зі взаємозалежними компонентами з дієсловами з формантомся у присудковій частині / Ірина Юріївна Ротару // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2013. – № 1048. Сер.: Філологія. – Вип. 67. – С. 34–39.