Особливості розподілу забруднюючих речовин у підсистемах річкового басейну

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація

Наведено основні результати дослідження особливостей розповсюдження та перерозподілу забруднюючих речовин у межах різних підсистем басейнової геосистеми на прикладі вуглеводневого забруднення компонентів природного середовища (грунтів, поверхневих та підземних вод) на нафтогазоносній території Харківської області. Встановлено, що визначальну роль у розподілі нафтопродуктів у межах різних підсистем (долинній, схиловій та вододільній) басейнової геосистеми відіграє специфіка її будови, яка обумовлює процеси накопичення забруднюючих речовин у місцевостях заплав та балково-долинній за рахунок їх міграції із місцевостей, що розташовані на більш високих гіпсометричних рівнях.

Опис

Ключові слова

басейнова геосистема, долинна, схилова, вододільна підсистеми, місцевість, грунт, поверхневі води, підземні води, нафтопродукт, розподіл забруднюючих речовин

Бібліографічний опис

Крайнюков О.М., Жолткевич Г.М., Доля Г.М. Особливості розподілу забруднюючих речовин у підсистемах річкового басейну // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 849. Сер.: Екологія. – С. 36 – 40