Зняття військовослужбовців і членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов, з обліку у випадку виїзду на постійне місце проживання до іншого населеного пункту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України

Анотація

У статті аналізуються категорії «право на житло» та «реалізація права на житло». Виявлено проблеми невиконання конституційних зобов’язань державою перед військовослужбовцями щодо забезпечення житлом як осіб, які мали право першочергового отримання жилих приміщень. Для вирішення проблеми невідповідності положень ЖК Української РСР і нормативно-правових актів, що регламентують житлові правовідносини та визначають механізм реалізації житлових прав військовослужбовців, які перебували на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, до 01.01.2005 р., автором запропонована законодавча пропозиція. Особлива увага приділена розгляду питання щодо конституційності положень п. 2 ч. 2 ст. 40 Житлового кодексу Української РСР.

Опис

ROZGHON O.REMOVAL OF MILITARY SERVANTS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES FROM THE REGISTRATION OF NEEDS OF IMPROVEMENT OF HOUSING CONDITIONS IN THE EVENT OF DEPARTURE TO A PERMANENT LOCAL LOCATION

Ключові слова

жиле приміщення, проживання, військовослужбовець, облік

Бібліографічний опис

Розгон, Ольга Володимирівна. Зняття військовослужбовців і членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов, з обліку у випадку виїзду на постійне місце проживання до іншого населеного пункту / О.В. Розгон // Право та інноваційне суспільство: електрон. наук. вид. - 2021. - № 1 (16). С.161-168. URL: http://apir.org.ua/wp-сontent/uploads/2021/06/Rozghon16.pdf