Идеал христианина в учении свт. Григория Нисского

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьков : Майдан

Анотація

Опис

Ключові слова

Панков Г.Д. Идеал христианина в учении свт. Григория Нисского / Г.Д. Панков // Византийская мозаика: Сборник публичных лекций Эллино-византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме / Ред. проф. С. Б. Сорочан; сост. А. Н. Домановский. Выпуск 7. - Харьков: Майдан, 2019. - С. 78-104., ідеал, духовне неспання, аскетична праця, сотеріологічний аспект, христоцентризм, теоцентризм, Святе Письмо, Біблія, специфіка християнського ідеалу, викриття та осуд, повчальна функція ідеалу, ціннісна шкала, бажаний імператив, соціокультурне регулювання

Бібліографічний опис

Панков, Георгій Дмитрович. Идеал христианина в учении свт. Григория Нисского // Византийская мозаика : сборник публичных лекций Эллино-византийского лектория при Свято-Пантелеимоновском храме. - Вып. 7. - 2019. - С. 78-104.