Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов». Випуск 84

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Статті цього Вісника висвітлюють актуальні проблеми іноземної філології та методики викладання іноземних мов. На матеріалі англійської, німецької, французької мов та їх діалектів розглядаються важливі для науки питання семан- тики і прагматики дискурсу, когнітивної лінгвістики, стилістики і лексикології, перекладознавства, евристичні про- блеми лінгвістики та лінгводидактики, рецензуються зарубіжні видання з проблем еколінгвістики. Для лінгвістів, викладачів, аспірантів та пошукачів, студентів старших курсів.

Опис

Адреса редакційної колегії: Україна, 61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, Харківский національний університет імені В.Н. Каразіна, факультет іноземних мов Тел.: (057) 707-51-44; e-mail: dilovamova@karazin.ua http://foreign-languages.karazin.ua/research/editions/bulletin-archives http://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/index Текст подано в авторській редакції Статті пройшли зовнішнє та внутрішнє рецензування Свідоцтво про держреєстрацію № 21562–11462Р від 20.08.2015.

Ключові слова

іноземна філологія, методика викладання іноземних мов, семантика дискурсу, прагматика дискурсу, дискурс, когнітивна лінгвістика, стилістика, лексикологія, перекладознавство, методологія, лінгводидактика, рецензія, семантика, прагматика, педагогіка

Бібліографічний опис

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов». Випуск 84 / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків: Видавництво ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 207 с.