Блог як інтернет-культура: на прикладі американського блогера MrBeast

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

поняття «блог»: загальна характеристика, платформи для ведення блогів, MrBeast як популярний блогер, блогер MrBeast: загальна характеристика, YouTube блогера MrBeast, Instagram блогера MrBeast, TikTok блогера MrBeast

Бібліографічний опис

Оверчук, Катерина Олександрівна. Блог як інтернет-культура: на прикладі американського блогера MrBeast : кваліфікаційна робота студентки 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 061 «Журналістика» / К.О. Оверчук ; Науковий керівник Ю.М. Блажеєвська. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023. – 40 с.