Публічне управління сталим місцевим розвитком в умовах децентралізації влади

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023-06

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

В обґрунтуванні актуальності обраної теми дисертаційного дослідження зазначається, що сучасне публічне управління в Україні зіштовхується з декількома серйозними викликами. Насамперед, це збройна агресія з боку Росії. Однак існують й інші виклики, які існували раніше та існуватимуть і після перемоги України у війні проти Росії. Одним з таких викликів є забезпечення нерівномірність розвитку різних населених пунктів і територій. Вирішити цю проблему покликаний місцевий розвиток, процеси якого почали активно розвиватися разом з децентралізацією влади. У той же час, у пост-індустріальному суспільстві соціально-економічний розвиток на будь-якому рівні не має призводити до негативних наслідків для навколишнього середовища, як це часто спостерігалось в індустріальному суспільстві. Тобто розвиток, у тому числі, місцевий має бути не лише стійким, але й сталим, спрямованим на забезпечення не лише економічних, але й екологічних потреб, досягаючи певного балансу між ними. Актуалізують проблему збереження та відновлення навколишнього середовища і негативні наслідки від російської агресії та бойових дій, особливо на тих територіях, що були тимчасово окупованими.

Опис

На основі визначеної мети, об’єкта, предмета, методів дослідження у дисертаційній роботі здійснено обґрунтування теоретичних засад та практичних заходів щодо удосконалення публічного управління сталим місцевим розвитком в умовах децентралізації влади. За результатами дослідження вперше запропоновано модель публічного управління сталим місцевим розвитком в Україні в умовах децентралізації, що передбачає створення мережевих управлінських структур на місцевому рівні, розвиток сталих сусідств і місцевого соціального підприємництва, впровадження культурного підходу до забезпечення сталого місцевого розвитку, ґрунтується на співпраці між основними місцевими акторами: органами публічної влади, громадськістю, представниками приватного сектора, експертною і науковою спільнотою, а також передбачає взаємодію з органами публічної влади регіонального і центрального рівня та з міжнародними організаціями, що можуть надати підтримку стосовно забезпечення сталого розвитку на місцевому рівні.

Ключові слова

місцевий розвиток, територіальний розвиток, сталий розвиток, соціально-економічний розвиток, управління розвитком, чинники розвитку, публічне управління, публічна політика, децентралізація влади, органи влади, місцеві громади, державно-приватне партнерство

Бібліографічний опис

Жидков, Костянтин Сергійович. Публічне управління сталим місцевим розвитком в умовах децентралізації влади : дис. ... доктора філософії : 281 (публічне управління та адміністрування). – Харків, 2023. - 234 с.