Навчальна програма "Геологія з основами геоморфології"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація

Серед природних процесів та явищ, що так чи інакше впливають на екологічний стан території, приймаючи безпосередньо чи опосередковано участь у його формуванні, чільне місце належить і геологічній будові, геологічним процесам та явищам.

Опис

Метою дисципліни є отримання фундаментальних знань із геологічної будови, тектонічної структури та рельєфу Землі для розуміння причин впливу їх на формування екологічного стану навколишнього природного середовища.

Ключові слова

природничі науки, геологія, геоморфологія, екологія

Бібліографічний опис

Некос В.Ю.Геологія з основами геоморфології: навчальна програма/ В.Ю.Некос, В.Г.Карпов [та ін.]//Навчальні програми нормативних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом «Екологія»: Навчальне видання / За ред. проф. В. Ю. Некоса та проф. Т. А. Сафранова. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2005 – С.72-78.