Cтруктура навчального комплексу з російської мови для іноземних студентів-медиків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освіти

Анотація

У статті презентується навчальний комплекс для іноземних студентів -медиків 1 курсу та дається опис принципів його побудови та змісту.

Опис

Construction and contents principles of the training complex oriented towards the foreign first year medical students have been presented and described in this article.

Ключові слова

complex, construction principles, grammar, medical-biological sphere, комплекс, принципы построения, грамматика, медико-биологический профиль, комплекс, принципи побудови, граматика, медико-біологічний профіль

Бібліографічний опис

"Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки", 2009, № 14