Сучасні та постмодерністські концепції природи та еволюції влади

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація

У статті аналізуються сучасні та постмодерністські концепції визначення поняття політичної влади. Значна увага приділяється двум напрямкам до розуміння політичної влади, які склались в рамках цих концепцій, – визначення політичної влади як асиметричних відносин та як колективного ресурсу.

Опис

Ключові слова

політична влада, відносини панування/підпорядкування, колективний ресурс, друге обличчя влади, тривимірна концепція влади, принуждение, примус, насилля, политическая власть, отношения господства/подчинения, коллективный ресурс, второе лицо власти, трехмерная, „трехмерная” концепция власти, насилие, political power, relations of domination/submission, collective resource, „the second face of power”, „three-dimensional” model of power, compulsion, violence

Бібліографічний опис

Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна “Питання політології”. – 2010.- № 912.- С.49-54.