Сравнительный анализ ортостатических реакций диастолического артериального давления и частоты сердечных сокращений у здоровых добровольцев и пациентов с артериальной гипертензией

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Вивчено типи ортостатичних реакцій (ОР) діастолічного артеріального тиску (ДАТ) та частоту серцевих скорочень (ЧСС) у 218 здорових молодих та 38 добровольців похилого віку і у 154 пацієнтів похилого віку з артеріальною гіпертензією (АГ). Простежується тенденція до зниження частоти гіпертензивного типу реакції ДАТ, а також збільшення частоти ізо- та гіпотензивного типів реакції з віком. Частота гіпертензивного типу реакції ДАТ при АГ знижується, особливо у жінок. В ортостазі у молодих та літніх здорових добровольців ЧСС збільшується незалежно від типу реакції ДАТ. У пацієнтів з АГ при гіпертензивному типі реакції ДАТ, реактивність ЧСС у чоловіків нижча ніж у жінок; при ізо_ та гіпотензивному типах реактивність ЧСС вища ніж у жінок.

Опис

Ключові слова

ортостатические реакции, артериальная гипертензия, диастолическое артериальное давление, частота сердечных сокращений, сравнительный анализ

Бібліографічний опис

Український терапевтичний журнал. – 2008. – № 4. – С. 20–23.