«Мізерія» та «Хронос» Тараса Антиповича: жанрові особливості, художня організація

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

Antipovich Т., dystopia, novel, chronos, time, misery, chronomat, info, Тарас Георгійович Антипович (1978-), антиутопія, роман, «Хронос» Т. Антиповича, час, «Мізерія» Т. Антиповича, хрономат, інфа, категорії часу та простору

Бібліографічний опис

Бікулова, Єлизавета Євгенівна. «Мізерія» та «Хронос» Тараса Антиповича: жанрові особливості, художня організація: : кваліфікаційна робота студентки 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.01 «українська мова і література» / Є.Є Бікулова ; Науковий керівник О.І. Борзенко. - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023. – 53 с.