Зміст і система роботи з навчання словотворові й лексиці на матеріалі посібника «Вивчення дієслівних префіксів. навчальний посібник з російської мови для студентів-іноземців»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освіти

Анотація

У статті розглядаються принципи відбору й організації лексики в навчальному посібнику «Изучение глагольных приставок. Учебное пособие по русскому языку для студентов-иностранцев». На матеріалі даного посібника вивчення префіксальних дієслів у російській мові подано у двох напрямках – як словотворчої одиниці й одиниці лексичної.

Опис

The principles of vocabulary selection and organization in a teaching textbook «Изучение глагольных приставок. Учебное пособие по русскому языку для студентов-иностранцев» is considered in this article. Studying of prefixal verbs in Russian on the material of the textbook is represented in two directions: as a word-forming unit and a lexical unit.

Ключові слова

prefix, prefixal way of forming, word-formative meaning, lexical meaning, приставка, префиксальный способ образования, словообразовательное значение, лексическое значение, префікс, префіксальний спосіб утворення, словотворче значення, лексичне значення

Бібліографічний опис

"Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки", 2008, № 13