Міфологема подорожі-пошуку в поетичному циклі В. Свідзінського «Зрада»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті крізь призму міфологеми подорожі-пошуку розглядається поетичний цикл В. Свідзінського «Зрада». Основна увага приділяється ракурсам реалізації цієї міфологеми у структурі циклу та її зв'язкам із провідними мотивами лірики поета. Робиться висновок, що міфічний quest виступає не лише лейтмотивом окремих творів «Зради», а й організує ліричний сюжет циклу, постаючи в авторській інтерпретації як історія пошуку духовної цілісності та гармонії зі світом.

Опис

The mythical quest as a key for the poetic cycle «Betrayal» by V. Svidzinskyi is investigated in this article. Author pays a great attention to aspects of presentation of this mythologem in the cycle's structure, to its relations with dominating motifs of poet's lyrics. Proved, that mythical quest isn't only the leitmotif of detached poems of «Betrayal», but also organizes the lyrical plot of cycle and became in author's interpretation the story of seeking of peace of mind and harmony with the world.

Ключові слова

міфологема подорожі-пошуку (quest), мотив переправи, міфологема смерті-воскресіння, міф, казка

Бібліографічний опис

Старова О.О. Міфологема подорожі-пошуку в поетичному циклі В. Свідзінського «Зрада» / О.О. Старова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 846. Сер.: Філологія. – Вип. 56. – С. 105 – 110