Вступ до статистичної фізики і термодинаміки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У навчальному посібнику викладені основні принципи і застосування статистичної фізики і термодинаміки. Основна увага приділяється методам розрахунку термодинамічних величин із перших принципів. Поряд із традиційними методами Дж. В. Гіббса і М. М. Боголюбова викладені сучасні методи статистичної фізики – метод температурних функцій Гріна і метод континуального інтегрування. Статистична фізика і термодинаміка, а також класична і квантова статистика викладаються паралельно. Розглядаються властивості ідеального і неідеального газів, плазми, електронного газу в провідниках, двовимірного електронного газу, магнітних систем, розчинів. Посібник є розширеним курсом лекцій, які автори протягом декількох років читали студентам фізичного факультету Харківського університету. Адресований фізикам-бакалаврам університетів, які починають вивчення статистичної фізики.

Опис

До 200-річчя Харківського університету

Ключові слова

статистична фізика, термодинаміка, метод температурних функцій Гріна, метод континуального інтегрування

Бібліографічний опис

Єрмолаєв О.М., Рашба Г.І. Вступ до статистичної фізики і термодинаміки: Навчальний посібник. – Х.: ХНУ, 2004. – 516 с.