Міжнародна організація праці в умовах трансформації трудових практик: нові виклики

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019-10-11

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

Трансформація сучасних трудових практик в міжнародному масштабі і в локальних просторах, з одного боку, залишила проблемними чимало старих соціальних нерівностей у сфері праці і зайнятості, а з другого – виявила нові рівні експлуатації та соціальної стратифікації, що складаються у віртуальному просторі. Відповідно, нові виклики мають стати центральним завданням міжнародних організацій, серед яких найбільш потужною вважається Міжнародна організація праці.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, норвезько-українська конференція, Міжнародна організація праці, трансформація трудових практик

Бібліографічний опис

Хижняк Л.М. Міжнародна організація праці в умовах трансформації трудових практик: нові виклики [Електронний ресурс] / Л.М. Хижняк, О.В. Хижняк // Матеріали Норвезько-Української конференції, присвяченої діяльності Ф. Нансена в Україні у 1921–1922 роках, (Харків, 10–11 жовт. 2019 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна; Посольство Норвегії в Україні. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019.