Деонтологічні аспекти відносин лікар-пацієнт

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національий університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Методичні рекомендації призначені для студентів другого курсу медичного факультету; спрямовані на формування у студентів базового комплексу знань з вивчення деонтології в медицині, а саме визначення закономірностей розвитку відносин лікар-пацієнт, знання та розуміння етичних вимог і стандартів, які регулюють ці відносини, медичних знань та правових аспектів. Метою методичних рекомендацій є розширення теоретичних знань майбутнього лікаря, вивчення деонтології в медицині як галузі науки, ознайомлення студентів з принципами медичної деонтології та етичними аспектами взаємин між лікарем і пацієнтом, а також навчити аналізувати та вирішувати моральні дилеми, які можуть виникати в практиці медичної допомоги, формування наукового світогляду, критичного мислення.

Опис

Ключові слова

Взаємини лікар-пацієнт, спілкування, конфліктні пацієнти, взаємовідносини психіатр-пацієнт, моделі відносин між лікарем і пацієнтом, Doctor-patientrelationships, communication, conflictivepatients, psychiatrist-patientrelationships, models of doctor-patientrelationships

Бібліографічний опис

Деонтологічні аспекти відносин лікар-пацієнт : методичні рекомендації для студентів 2-го курсу медичного факультету з дисципліни «Деонтологія в медицині» [Електронний ресурс] / укладач Н. В. Хрол. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2024. – (PDF 35 с.)