Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Географія населення з основами демографії»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014-06-24

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Методичні рекомендації розроблені відповідно до програми курсу «Географія населення з основами демографії » як одного з важливих у загальному циклі суспільно-географічної та загальноекономічної підготовки фахівців. Мета: надати методичну допомогу студентам при ви конанні курсової роботи з дисципліни «Географія населення з основами демографії». Методичні рекомендації розраховані на студентів денного і заочного відділень геолого-географічного факультету, які навчаються за спеціальністю «Економічна та соціальна географія». Вони містять загальні положення щодо тематики та сутності курсових робіт з зазначеної дисципліни, орієнтовну структуру та загальні вимоги до оформлення курсової роботи, вихідні дані для її виконання, розгорнутий зміст окремих складових курсової роботи із ключовими поняттями та зазначеним переліком обов’язкового розрахунково-графічного матеріалу, необхідного для аналізу, шкалу оцінювання, приклади оформлення титульної сторінки, змісту, списку використаних джерел, таблиць, рисунків тощо

Опис

Ключові слова

географія населення, демографія, дослідження, курсова робота

Бібліографічний опис