Фінансові інструменти сприяння діяльності міжнародного бізнесу в умовах глобалізації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020-02-21

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У роботі досліджено наукове підґрунтя та ґенезу розвитку міжнародного бізнесу у глобальному економічному просторі; систематизовано концептуальні засади формування фінансових інструментів у світовій економічній системі; запропоновано авторське визначення дефініції «фінансовий інструмент»; узагальнено методичні підходи дослідження впливу фінансових інструментів на розвиток міжнародного бізнесу в умовах глобалізації. У ході дослідження проведено кластерний аналіз країн світу за рівнем легкості ведення бізнесу у глобальній економічній системі; проаналізовано асиметричність розвитку міжнародного бізнесу у глобальному економічному просторі з виокремленням ключових факторів впливу на його розвиток в умовах фінансової глобалізації; досліджено особливості застосування фінансових інструментів та ефективність їх впливу на розвиток міжнародного бізнесу у світовій економіці. За результатами дослідження обґрунтовано напрями подальшого використання фінансових інструментів у міжнародній бізнес-діяльності України у глобальній економічній системі; запропоновано механізм залучення фінансових інструментів задля сприяння міжнародній бізнес-діяльності України в умовах глобалізації через активне запровадження інноваційних фінансових інструментів, у тому числі й онлайн, оновлення нормативно-правового забезпечення, розвиток страхового ринку, фінансово-кредитної та матеріально-технічної підтримки, який базується на подальшому розвитку цивілізованого фінансового ринку, його інструментів, привабливої середи міжнародного бізнесу з метою досягнення стабільних темпів економічного зростання; розробці, прийнятті і реалізації необхідних законодавчих актів; розвитку відповідної інфраструктури ринку, розширенні спектру фінансових інструментів, тощо.

Опис

Дисертація присвячена поглибленню теоретико-методичних засад дослідження впливу фінансових інструментів на розвиток міжнародного бізнесу у глобальній економічній системі та розробці механізму залучення фінансових інструментів задля сприяння міжнародній бізнес-діяльності України.

Ключові слова

фінансові інструменти, альтернативні ресурси фінансування, міжнародний бізнес, механізм залучення фінансових інструментів задля сприяння міжнародній бізнес-діяльності країни

Бібліографічний опис