Навчання іноземців наукового стилю мовлення на підготовчих факультетах: історичний екскурс та сучасні проблеми

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012-05

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освіти

Анотація

У статті розглядається питання щодо викладання наукового стилю мовлення іноземцям підготовчих факультетів ВНЗ. Коротко аналізуються основні досягнення, накопичені в цій галузі за роки розвитку методики викладання російської мови як іноземної, а також розглянуто деякі проблеми, що виникають на сучасному етапі навчання іноземців.

Опис

The article deals with teaching foreigners the scientific style of speech at the preparatory departments. The brief review of the main achievements reached in the area under research over the years of Russian language teaching methods progress is given. The problems that arise at the present stage of foreigners’ training are described in the article.

Ключові слова

іноземні студенти, початковий етап навчання, науковий стиль мовлення, профіль навчання, міжпредметна координація, иностранные студенты, начальный этап обучения, научный стиль речи, профиль обучения, межпредметная координация, foreign students, initial stage of training, scientific style of speech, teaching profile, interdisciplinary coordination

Бібліографічний опис

"Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки", 2012, № 20