Психология о связи социального восприятия и культуры: от факторов культуры к культурному контексту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Стаття присвячена узагальненням психологічного підходу до аналізу культурних факторів соціального сприйняття. Маючи за мету розвиток соціокультурної концепції соціального сприйняття, автор розглядає культурні фактори перцептивної діяльності, понятійного мислення та перцептивного стилю, кросскультурні різниці перцептивної спроможності, складні перцептивні реакції та перцепції облич, соціальне пізнання та сприйняття поведінки інших людей у відповідності до індивідуалістського чи колективістського культурного контексту. The article object is to generalize psychological data about cultural factors of social perception. Cultural factors of perception activity, conceptual mind and perceptive stile, cross-cultural differences of perceptive abilities, compound perceptive reaction and perception of faces, social cognition and perception of other people behavior according to individualism and collectivism as cultural contexts are analyzing in order to develop sociocultural conception of social perception.

Опис

Сорока Юлия Георгиевна – кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина

Ключові слова

социальное восприятие, кросскультурная психология, социокультурный подход

Бібліографічний опис

Сорока Ю.Г. Психология о связи социального восприятия и культуры: от факторов культуры к культурному контексту / Сорока Юлия Георгиевна // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – №844. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – Вип. 23. – С. 63 - 68