Методичні основи суспільно-географічної оцінки туристко-рекреаційних ресурсів регіону

Ескіз недоступний

Дата

2014-06-26

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Невід'ємною складовою сучасного життя є туристично-рекреаційна діяльність, яка спрямована на задоволення різноманітних потреб як окремих індивідів, так і регіонального соціуму в цілому. Крім цього, туристично-рекреаційна діяльність має вагоме економічне значення. Основою розвитку туристичної галузі виступають ресурси, задіяні в рекреаційно-туристичній діяльності, які при дотриманні елементарних природоохоронних і ресурсозберігаючих правил і технологій, можуть використовуватися тривалий час без суттєвих процесів деградації природних і соціально-культурних комплексів навіть за умови значних антропогенних навантажень

Опис

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми природничих наук та методики викладання» (до 80 річниці від дня створення природничо-географічного факультету): Матеріали доповідей / за загальною редакцією І.В. Марисової. – Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2013. – 244 с.

Ключові слова

туризм, рекреація, туристсько-рекреаційні ресурси

Бібліографічний опис