Дослідження трикомпонентної конденсації арилгліоксалів, 3-аміно-4-карбоксамідопіразолів та n,n’-диметилбарбітурової кислоти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

синтез, конденсація, реакційна здатність

Бібліографічний опис

Кібкало Б.В., Замігайло Л.Л., Колос Н.М. ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИКОМПОНЕНТНОЇ КОНДЕНСАЦІЇ АРИЛГЛІОКСАЛІВ, 3-АМІНО-4-КАРБОКСАМІДОПІРАЗОЛІВ ТА N,N’-ДИМЕТИЛБАРБІТУРОВОЇ КИСЛОТИ // Друга Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські читання – 2010» (ХКЧ’10), 19 – 22 квітня 2010 року: тези доповідей. – Х.: «Оперативна поліграфія», 2010. – С. 121