Вплив перерозподілу лабільного кисню на температурну залежність псевдощілини в роздвійникованих монокристалах YВа2СuзО7-δ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У роботі досліджено вплив відпалювання при кімнатних температурах на надлишкову провідність бездвійникового монокристала YВа2СuзО7-δ з малим відхиленням від стехіометрії по кисню. Виявлено, що у процесі відпалювання при кімнатних температурах на протязі чотирьох діб відбувається загальне відносне розширення області існування псевдощілинного режиму. При цьому надлишкова провідність підкоряється експоненціальній температурній залежності у широкому інтервалі температур, а температурна залежність псевдощілини - задовільно описується в рамках теорії кросовера БКШ-БЕК. В работе исследовано влияние отжига при комнатных температурах на избыточную проводимость монодоменного монокристалла YВа2СuзО7-δ с малым отклонением от стехиометрии по кислороду. Обнаружено, что в процессе отжига при комнатных температурах в течение около четырех суток происходит общее относительное расширение области существования псевдощелевого режима. При этом избыточная проводимость подчиняется экспоненциальной температурной зависимости в широком интервале температур, а температурная зависимость псевдощели - удовлетворительно описывается в рамках теории кроссовера БКШ-БЭК. Effect of annealing at room temperatures on excess conductivity of untwined YВа2СuзО7-х single crystal with small deviation from oxygen stehiometry are investigated. It is shown, that in the process of annealing at room temperatures about four days are results to the significant expansion of the temperature interval of pseudogap anomaly existence in ab-plane. The exess conductivity submits exponential temperature dependence in the wide temperature interval. The temperature dependence of pseudogap satisfactorily described by BCSh-BEK theoretical model

Опис

Ключові слова

отжиг, лабильный кислород, перераспределение, монокристаллы YВа2Сu3О7-δ, псевдощелевое состояние, annealing, labile oxygen, redistribution, YВа2СuзО7-δ single crystals, pseudogap states

Бібліографічний опис

Вплив перерозподілу лабільного кисню на температурну залежність псевдощілини в роздвійникованих монокристалах YВа2СuзО7-δ / З.Ф. Назиров, Р.В. Вовк, М.О. Оболенський, А.А. Завгородній, К.А. Котвицька // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2011. – №946. Сер.: Фізична. «Ядра, частинки, поля». – Вип. 1(49). – С. 55 - 58