Ономастична лексика у «Словнику українського жаргону» Л. О. Ставицької

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Кваліфікаційна робота студента 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.01 «українська мова та література; українська мова як іноземна» Бичихіна Артема Євстафійовича. Науковий керівник: Філон Микола Іванович, кандидат філологічних наук, доцент

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION, арго, жаргон, сленг, соціальні діалекти, соціолекти, ономастика, оніми, онімна лексика, конотоніми, argot, jargon, slang, social dialects, sociolects, onomastics, proper names, onomastic vocabulary, conotonyms, Філон Микола Іванович, кандидат філологічних наук, доцент

Бібліографічний опис

Бичихін, Артем Євстафійович. Ономастична лексика у «Словнику українського жаргону» Л. О. Ставицької : / А.Є. Бичихін ; Науковий керівник М.І. Філон. - Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2022. - 71 с.